Wizytownik Prawny
Szukaj:
Darmowy biuletyn:
Jesteś tutaj: Strona główna SerwisPrawa.plStrona głównaWizytownik PrawnyPrawnikKancelaria Prawna BLUEGRASS ROOT SUCHECKI
Opcje wyszukiwania
Wyszukiwana fraza:
np. pit, pozew, alimenty, testament
Miasto i okolice:
Specjalizacja:
Zakres pomocy:
Rodzaj usług:
Język obcy:
Województwo:
Dodaj wpis do wizytownika prawnego

Kancelaria Prawna BLUEGRASS ROOT SUCHECKI

Kancelaria specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce cywilistycznej, w tym w szczególności związanej z obrotem gospodarczym, prawem handlowym i spółek, prawem nieruchomości, ochroną dóbr osobistych, a także w prawie administracyjnym w tym reprywatyzacją.W szczególności świadczymy pomoc prawną w sprawach dotyczących następującej problematykiKlienci biznesowi - kompleksowa obsługa prawna - w tym między innymi:I. PRAWO HANDLOWE I SPÓŁEK

Analizy prawne

Dokonywanie rejestracji i zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,

Doradztwo prawne w zakresie transakcji gospodarczych oraz obsługa podmiotów gospodarczych,

Doradztwo przy łączeniu i przejmowaniu spółek,

Doradztwo przy prywatyzacji,

Doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek,

Doradztwo w zakresie prawa wekslowego i czekowego,

Doradztwo w zakresie sporządzania wszelkiego rodzaju umów

Nabywanie przedsiębiorstw,

Obsługa organów spółek,

Organizacja i prowadzenie zgromadzeń wspólników i zebrań akcjonariuszy,

Przekształcenie spółek, fuzje, podziały,

Postępowanie upadłościowe i naprawcze,

Przygotowanie umów dotyczących prywatyzacji, łączenia oraz przejmowania spółek

Tworzenie i rejestracja oraz zmiany, restrukturyzacja, likwidacja spółek.II. PRAWO CYWILNE

Doradztwo w zakresie kontraktów handlowych

Opracowywanie i analiza umów handlowych, także z kontrahentami zagranicznymi

Nadzór nad implementacją umów

Negocjacje umów,

Ochrona antywindykacyjna i przeciwegzekucyjna,

Ochrona przed niesłusznymi roszczeniami kontrahentów,

Ochrona przed nieuczciwą konkurencją,

Przygotowanie standardowych i niestandardowych projektów umów i ogólnych warunków umów,

Reprezentowanie przed sądami,

Rozwiązywanie umów,

Sprawy dotyczące odpowiedzialności kontraktowej stron umowy,

Uczestnictwo w negocjacjach oraz przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych,

Windykacja należności,

Zabezpieczenia realizacji kontraktów, obsługa zabezpieczeń umownych, obsługa procesu realizacji uprawnień z tytułu zabezpieczeń.III. PRAWO BANKOWE I FINANSOWE

Doradztwo w zakresie kredytów oraz innych czynności bankowych,IV. PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Doradztwo w zakresie prawa pracy,

Doradztwo w zakresie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy,

Doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców,

Doradztwo w w sporach ze związkami zawodowymi,

Kontrakty menedżerskie,

Negocjacje, mediacja i prowadzenie komisji pojednawczych,

Opracowywanie dokumentacji zakładowej np. regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o pracę, zarządzenia,

Opracowywanie pism procesowych w sprawach przed sądami pracy lub zastępstwo procesowe,

Odwołania od decyzji organów kontrolnych - inspekcja pracy,

Restrukturyzacja zatrudnienia,

Wyjaśnienia i opinie dotyczące stosowania prawa pracy,

Zwolnienia grupowe.V. DORADZTWO INWESTYCYJNE I PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Analiza sytuacji prawnej nieruchomości,

Doradztwo w zakresie inwestycji budowlanych,

Doradztwo w zakresie zakupu i sprzedaży nieruchomości,

Doradztwo w zakresie zakupu i sprzedaży nieruchomości na cele inwestycyjne

Doradztwo w zakresie zakupu i sprzedaży przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części

Uzyskiwanie zezwoleń MSWiA na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.

Najem/dzierżawa, leasing finansowy nieruchomości,

Negocjacje z partnerami finansowymi inwestorów,

Zbywanie przedsiębiorstw obejmujących nieruchomości.

Umowy developerskie,

Umowy o roboty budowlane, nadzór budowlany.VI. PRAWO PROCESOWE I ARBITRAŻ GOSPODARCZY

Reprezentowanie w sporach sądowych i postępowaniu arbitrażowym w sprawach cywilnych, gospodarczych, sprawach z zakresu prawa pracy,

Reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym i podatkowym,

Mediacja, koncyliacja oraz negocjacje.VII. PRAWO ADMINISTRACYJNE

Przygotowywanie odwołań, zażaleń i skarg,

Przygotowanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowaniu administracyjnym,

Pomoc w uzyskiwaniu wszelkich pozwoleń, koncesji i innych dokumentów.IX. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Analiza prawna oferty,

Doradztwo prawne dla zamawiających i oferentów,

Przygotowywanie zamówienia,

Sporządzanie protestu.Klienci indywidualni - profesjonalna pomoc prawna w następujących dziedzinach:I. PRAWO CYWILNE

Sprawy własności, posiadania i ich naruszenia;

Sprawy lokalowe, obrona praw najemców i lokatorów;

Umowy cywilnoprawne,

Błędy w sztuce medycznej,

Sprawy spadkowe;

Sprawy konsumenckie - reklamacje, odszkodowania;

Dochodzenie należności,

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych,

Dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli,

Obrona w postępowaniu egzekucyjnym,

Reprezentowanie przed sądami.II. PRAWO PRACY

Porady dla pracowników, związków zawodowych,

Dochodzenie roszczeń od pracodawców,

Reprezentowanie przed sądami.III. PRAWO ADMINISTRACYJNE

Przygotowywanie odwołań, zażaleń i skarg,

przygotowanie wszelkich podań, wniosków i innych pism w postępowaniu administracyjnym,

Pomoc w uzyskiwaniu wszelkich pozwoleń, koncesji i innych dokumentów,

Sprawy reprywatyzacyjne.IV. PRAWO KARNE

Przygotowywanie projektów pism,

Wyjaśnienia i opinie o zakresie stosowania prawa.V. PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Przygotowywanie projektów pism,

Wyjaśnienia i opinie o zakresie stosowania prawa.Ponadto:

Prawo rolne,

Prawo sportowe,

Ustalenie aktualnie obowiązującego prawa,

Sporządzaniem analiz i opinii prawnych uwzględniających aktualny stan prawny,krytyczne poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo,
Zakres świadczeń:
Specjalizacja: PrawnikDoradca Prawny
Rodzaje usług: egzekucja należności, opinie prawne, pomoc prawna, reprezentacja (zastępstwo prawne)
Zakresy pomocy: Prawo administracyjne, Prawo cywilne, Prawo gospodarcze
Języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski
Słowa kluczowe:

doradztwo prawne

,

prawo cywilne

,

doradztwo prawne

,

prawo gospodarcze

,

doradca prawny

,

kredyt

,

porady prawne

,

pozwy

,

obsługa prawna

,

prawo

,

apelacje

,

lobbing

,

kancelaria prawna Wrocław

,

prawnik

,

kancelaria

,

konsulting

,

ancelaria prawna

,

windykacja

,

Wrocław

Dane kontaktowe:
Ulica: Wróblewskiego 25
Miejscowość: Wrocław
Kod pocztowy: 51-627
Województwo: dolnośląskie
Telefon kom.: 794 160 276
Adres e-mail: Wyślij email
Adres strony www: http://www.bluegrassroot.pl
Formularz kontaktowy:
Adres e-mail:
Treść:
Imię i nazwisko:
Kod weryfikacyjny:
Chcesz sprawdzić? kto reprezentuje kontrahenta, albo kto ma udziały w spółce pracodawcy?
Rzetelna Firma
OPiNEO - słucham swoich klientów